20 giugno - 19.30 - Torino-Parma (recupero 25°)
23 giugno - 21.45 - Torino-Udinese
27 giugno - 19.30 - Cagliari-Torino
30 giugno - 19.30 - Torino-Lazio
4 luglio - 17.15 - Juventus-Torino
8 luglio - 21.45 - Torino-Brescia
13 luglio - 21.45 - Inter-Torino
16 luglio - 19.30 - Torino-Genoa
19 luglio - 19.30 - Fiorentina-Torino
23 luglio - 21.45 - Torino-Verona
25/26 luglio SPAL-Torino
28/29 luglio Torino-Roma
1/2 agosto Bologna-Torino


💬 Commenti